ЦОНФАЛОНИЕРИ, Андреј. 2021. „РАЗБОЈНИШТВО У ДУШАНОВОМ ЗАКОНИКУ“. Весник правне историје / Herald of Legal History 1 (1), 100-122. https://doi.org/10.51204/HLH_20104A.