ЦОНФАЛОНИЕРИ, А. (2021) „РАЗБОЈНИШТВО У ДУШАНОВОМ ЗАКОНИКУ“, Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(1), стр. 100-122. doi: 10.51204/HLH_20104A.