ЦОНФАЛОНИЕРИ, А. „РАЗБОЈНИШТВО У ДУШАНОВОМ ЗАКОНИКУ“. Весник правне историје / Herald of Legal History, том 1, изд. 1, Фебруар 2021., стр. 100-22, doi:10.51204/HLH_20104A.