Часописи

 • Eudaimonia - Ревија за правну, политичку и социјалну теорију и филозофију

  Izdavač
  Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju


  Glavni i odgovorni urednik
  Doc. dr Bojan Spaić


  Izvršni urednik
  Ana Zdravković


  Studentska redakcija: Milica Ristić, Mila Đorđević, Sava Vojinović, Aleksandar Cvetković, Lazar Brajović


  Studentski nadzorni odbor: Petar Mitrović, Teodora Miljojković, Stefan Rakić, Nikolija Nedeljković


  Uređivački odbor
  Prof. Dr Miodrag Jovanović, prof. dr Đorđe Pavićević, prof. dr Marija Karanikić Mirić, prof. dr Goran Dajović, prof. dr Tanasije Marinković, doc. dr Biljana Đorđević, doc. dr Danilo Vuković, doc. dr Miloš Zdravković, doc. dr Milena Đorđević


  Međunarodni uređivački odbor
  Luka Burazin (University of Zagreb), Damir Banović (University of Sarajevo), Kenneth Einar Himma (University of Washington), David Duarte (University of Lisbon), Pierluigi Chiassoni (University of Genova), Andrej Kristan (University of Girona).

 • Весник правне историје / Herald of Legal History

  Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.


  Радове могу подносити како студенти основних и постдипломских студија права, тако и студенти других друштвено-хуманистичких наука, а текстови могу бити на српском или енглеском језику.


  Радови које прихвата Весник правне историје су: студентски академски чланци, прикази књига, студентски преводи академских чланака и изворних текстова са српског на енглески и обрнуто (или са било ког другог језика на један од два претходно поменута) и студентски интервјуи значајних научника из области правне историје. Објављују се и пригодни текстови - извештаји с конференција, некролози и сл.


  Радови се могу подносити до 30. априла за први, и до 31. октобра за други број Весника.