СВЕТА СТОЛИЦА И МЕЂУНАРОДНО ПРАВО НАКОН ЛАТЕРАНСКИХ СПОРАЗУМА ОД 11. ФЕБРУАРА 1929.

  • Ђулио ДИЈЕНА
  • Василије МАРКОВИЋ
Објављено
03.02.2021
Како цитирати
ДИЈЕНА, Ђ., & МАРКОВИЋ, В. (2021). СВЕТА СТОЛИЦА И МЕЂУНАРОДНО ПРАВО НАКОН ЛАТЕРАНСКИХ СПОРАЗУМА ОД 11. ФЕБРУАРА 1929. Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(1), 407-429. https://doi.org/10.51204/HLH_20114A
Bрој часописа
Секција
Студентски преводи