Архива издања

  • Год. 1 Бр. 1 (2020)

    Весник правне историје / Herald of Legal History је међународни академски студентски часопис, посвећен проучавању правне историје свих земаља и свих раздобља. Часопис излази два пута годишње, у ограниченом штампаном тиражу и електронски у отвореном приступу, а издавач је Правни факултет Универзитета у Београду.

    Главни уредник: доц. др Нина Кршљанин

    ISBN: 2738-0963