БАТИНА ЈЕ ИЗ РАЈА ИЗАШЛА?

Guy Geltner, Flogging Others: Corporal Punishment and Cultural Identity from Antiquity to the Present, Amsterdam University Press B.V., Amsterdam 2014, 112.

  • Анита СТАНКОВИЋ

Референце

Guy Geltner, Flogging Others: Corporal Punishment and Cultural Identity from Antiquity to the Present, Amsterdam University Press B.V., Amsterdam 2014, 112.

https://doi.org/10.1017/9789048525942

Закон о ратификацији Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 9/91.

Watching Karla Homolka, https://www.facebook.com/WatchingKarlaH/, последњи приступ 20.6.2020.

Tom Daems, “Slaves and Statues: Torture Prevention in Contemporary Europe“, The British Journal of Criminology, vol. 57, 3/2017, 627–643.

https://doi.org/10.1093/bjc/azv133

David Garland, “Penal power in America: Forms, functions and foundations”, Journal of the British Academy, 5/2017, 1–35.

David Garland, "Penal power in America: Forms, functions and foundations", Journal of the British Academy, 5/2017, 1-35.

https://doi.org/10.5871/jba/005.001

Luke A. Fidler, “The Coercive Function of Early Medieval English Art”, Radical History Review, 137/2020, 34–53.

https://doi.org/10.1215/01636545-8092762

Објављено
03.02.2021
Како цитирати
СТАНКОВИЋ, А. (2021). БАТИНА ЈЕ ИЗ РАЈА ИЗАШЛА? Guy Geltner, Flogging Others: Corporal Punishment and Cultural Identity from Antiquity to the Present, Amsterdam University Press B.V., Amsterdam 2014, 112. Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(1), 430-437. преузето од http://ojsnovi.ius.bg.ac.rs/index.php/Vesnik/article/view/23
Bрој часописа
Секција
Прикази књига