ОСВРТ НА УТИЦАЈ РЕЛИГИЈЕ НА УР-НАМУОВ ЗАКОНИК

  • Богдан П. Стојановић
Кључне речи: Ур-Наму, Пролог, Божји суд, Заклетва

Сажетак

Сумерска цивилизација је, осим многих достигнућа, изнедрила и најстарији сачувани правни споменик – Ур-Намуов законик, који је стар преко четири миленијума. С обзиром на то да је законик махом световни текст, веза између њега и политеистичке сумерске религије на први поглед изгледа посредна. Међутим, управо је религија један од кључних фактора који омогућују разумевање и овог, а и каснијих клинописних зборника. Највише места она је добила у прологу законика, у којем се владар представља као отелотворење богова на земљи. Законодавац користи религију, која је у свим древним цивилизацијама имала огроман утицај на свакодневни живот, као моћно средство за постизање жељеног циља – покоравања свих слојева становништва његовим наредбама. Мањи утицај је остварила на саме норме законика, али ни ту није потпуно преовладао секуларни карактер. Религијско утемељење постоји у две одредбе које се тичу божјег суда реке, ирационалног доказног средства утемељеног на веровању да бог, као врховни судија, неће дозволити прекршиоцу норме да избегне казну. Најзад, у директној вези са религијом је и једна норма која се тиче заклетве.

Референце

Ur-Namuov zakonik, Marko Višić, Zakonici drevne Mesopotamije, Službeni list Srbije i Crne Gore, Beograd 2003, 131–135

Ур-Намуов законик, Војислав Станимировић, Хрестоматија за упоредну правну традицију, Правни факултет Универзитета у Београду, 2016, 11–15.

Martha T. Roth, Law collections from Mesopotamia and Asia Minor, Scholars Press, Georgia 1995.

В. А. Авдијев, Историја Старог истока, Издавачко предузеће Народне Републике Србије, Београд 1952.

Jeremy A. Black, Anthony Green, Gods, demons, and symbols of ancient Mesopotamia: an illustrated dictionary, The British Museum Press, London 2004.

Stephanie Dalley, “Ancient Mesopotamian Gardens and the Identification of the Hanging Gardens of Babylon Resolved”, Garden History, vol. 21, 1/1993, 1–13.

https://doi.org/10.2307/1587050

Samuel Noah Kramer, The Sumerians: Their History, Culture and Character, University of Chicago Press, Chicago, 1963.

Samuel Noah Kramer, “The Ur-Nammu Law Code: Who Was Its Author?“, Orientalia, Nova Series, vol. 52, 4/1983, 453–456.

Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Man’s Recorded History, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1956.

Амели Курт, Стари исток, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2004.

Bertrand Lafont, Raymond Westbrook, “Mesopotamia: Neo-sumerian period (Ur III)“, Raymond Westbrook (ed.), A History of Ancient Near Eastern Law, Brill, Leiden-Boston 2003, 183–227.

https://doi.org/10.1163/9789047402091_005

Niels Peter Lemche, Biblical Studies and the Failure of History, Taylor & Francis Ltd, London – New York 2013.

https://doi.org/10.4324/9781315729114

Објављено
01.02.2021
Како цитирати
Стојановић, Б. (2021). ОСВРТ НА УТИЦАЈ РЕЛИГИЈЕ НА УР-НАМУОВ ЗАКОНИК. Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(1), 17-33. https://doi.org/10.51204/HLH_20101A
Bрој часописа
Секција
Чланци