СРЕТЕЊСКИ УСТАВ – 175 ГОДИНА ПОСЛЕ

  • Сима AВРАМОВИЋ
  • Сара СИМИЋ
  • Сава ВОЈНОВИЋ
Кључне речи: Уставност у Србији, Утицај европске уставности XIX века, Кнез Милош, Димитрије Давидовић, Правни транспланти

Сажетак

У раду се указује на неке дилеме и стереотипе везане за Сретењски устав из 1835. године, који су се дубоко усадили у српској литератури и свести. Аутор сматра да их је потребно преиспитати и нуди један број аргумената као основ и подстрек за даља истраживања. Он износи неке елементе у корист схватања да сретењски акт треба третирати као први српски устав, да Сретењски устав није наметнут кнезу Милошу Милетином буном, већ да га је он искрено желео и знатно раније започео његово припремање, као и да је желео да Устав спасе, а не да је једва дочекао негативну реакцију великих сила, због чега је морао да га суспендује после само шест недеља. Потом процењује да се Милош при одлуци о доношењу Устава није руководио искључиво личним мотивима, већ да га је сматрао важним инструментом за установљавање српске државне самосталности. Надаље, преиспитује стереотип о Димитрију Давидовићу као одлучујућем творцу Сретењског устава, као и о француском утицају на његово доношење. Коначно, критикује мишљење о безначајности права за формирање националне свести код Срба и указује на велики законодавни замах тридесетих година XIX века ношен управо том свешћу, који је поред Сретењског устава изнедрио и Српски грађански законик 1844. године. На основу свега закључује да пред младим истраживачима још увек постоје широки неистражени простори, поготово у погледу утицаја страних правних система на доношење Сретењског устава.

Објављено
03.06.2021
Како цитирати
AВРАМОВИЋС., СИМИЋ, С., & ВОЈНОВИЋ, С. (2021). СРЕТЕЊСКИ УСТАВ – 175 ГОДИНА ПОСЛЕ. Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(2). https://doi.org/10.51204/HLH_20209A
Bрој часописа
Секција
Студентски преводи