ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ ГРАЂАНСКОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА УДАТИХ ЖЕНА У СРЕДЊОВЈЕКОВНОЈ ЕНГЛЕСКОЈ

  • Милица РИСТИЋ

Сажетак

Долазак норманских племена на подручје Енглеске неминовно је значио и уплив обичаја ових племена у формирање новог правног система, познатог као „common law”. Настао у пракси путујућих судова Хенрија II Плантагенета, овај систем је врло брзо установио судски прецедент као основни извор права, што га је учинило битно различитим у односу на европско-континенталне правне системе. Са аспекта положаја жене, common law свијет не разликује се ипак пуно од својих континенталних комшија. Он је претежно мушки свијет, о чему свједочи и чувена Блекстонова (Blackstone) мисао да су муж и жена једно, а то једно је муж. Удајом је жена губила пословну способност, а њена личност утапала би се у власт мужа над њом и њеном имовином. Узимајући у обзир и многа друга ограничења права жена која ће бити обрађена у раду, не изненађује устаљено мишљење да су најбољи статус у средњовјековној Енглеској уживале удовице, захваљујући институту удовичког ужитка (dower). То ће временом исправити појава система правичности и нарочито института trust. Овај рад посвећен је етапама развоја која су права удатих жена у средњовјековној Енглеској прошла од потпуне обесправљености до своје афирмације, те нарочито томе какав су допринос у том развоју дале установе система правичности.

Референце

ИЗВОРИ:

Magna Carta (1215), https://liberalarts.utexas.edu/coretexts/_files/resources/ texts/c/1215%20Magna%20Carta.pdf, приступљено дана 2.8.2020. године

Married Women’s Property Act of 1848, https://www.encyclopedia.com/socialsciences/applied-and-social-sciences-magazines/married-womens-propertyact-1848, приступљено дана: 3.8.2020. године.

The Lawes Resolution of Women’s Rights or The Lawes Provision for Woemen (1632), The Lawbook Exchange, New Jersey 2005.

Zakonik kanonskoga prava s izvorima, Glas Koncila, Zagreb 1996.

ЛИТЕРАТУРА:

Сима Аврамовић, Војислав Станимировић, Упоредна правна традиција, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2007.

Joel Bishop, Commentaries on the Law of Married Women under the Statutes of the Several States and at Common Law and in Equity, Little, Brown and Co, Boston 1873.

Cordelia Beattie, Married Women’s Wills: Probate, Property, and Piety in Later Medieval England”, Law and History Review 1/2019, 29–60.

https://doi.org/10.1017/S0738248018000652

James Brundage, Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, University of Chicago Press, Chicago 2009.

Alan Watson, The Evolution of Western Private Law, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2001.

Алан Вотсон, Правни транспланти – приступ упоредном праву, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2010.

Андрија Гамс, „Траст у англоамеричком систему”, Анали Правног факултета у Београду бр. 3/57, 1957, 299–312.

Amy Louise Erickson, Women and Property in Early Modern England, Routledge, London 1995.

Ђурица Крстић, „Институт траста (trust) у англо-америчком праву”, Анали правног факултета у Београду 1–3/1998, 103–109.

Janet Loengard, „Legal History and the Medieval Englishwoman: Fragmented View”, Law and History Review 1/1986, 161–187.

https://doi.org/10.2307/743718

Hazel D. Lord, „Husband and Wife: English Marriage Law from 1750: Bibliographic Essay”, Southern California Review of Law and Women’s Studies 1/2001, 1–90.

Антун Маленица, О методу историјскоправне науке, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012.

Conor McCarthy, Marriage in Medieval England: Law, Literature, and Practice, The Boydell Press, Suffolk 2002.

C. C. McCauliff, „The Medieval English Marriage Portion from Cases of Mort D’ancestor and Formedon”, Villanova Law Review 4/1993, 933–1002.

Charles J. Jr. Reid, „The Canonistic Contribution to the Western Rights Tradition: An Historical Inquiry”, Boston College Law Review 1/1991, 37–92.

Charles J. Jr. Reid, „So It Will Be Found That the Right of Women in Many Cases is of Diminished Condition: Rights and the Legal Equality of Men and Women in Twelfth and Thirteenth-century Canon Law”, Loyola of Los Angeles Law Review 1/2002, 471–512.

Theodore Plucknett, Concise History of the Common Law, The Lawyers co-operative publishing company, Rochester 1929.

Frederic Pollock, Frederick William Maitland, The History of English Law Before the Time of Edward I: Volume I and II, Cambridge University Press, Cambridge 1895.

Анте Ромац, Римско право, Народне новине, Загреб 1989.

Michael Sheehan, Marriage, Family and Law in Medieval Europe, University of Toronto Press, Toronto 1997.

https://doi.org/10.3138/9781487573867

Војислав Станимировић, Брак и брачна давања, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2006.

Обрад Станојевић, Основи прецедентног права, Центар за публикације Правног факултета у Београду, Београд 1980.

Susan Staves, „Chattel Property Rules and the Construction of Englishness, 1660– 1800”, Law and History Review 1/1994, 123–153.

https://doi.org/10.1017/S0738248000011275

Allison Anna Tait, „The Beginning of the End of Coverture: Reappraisal of the Married Woman’s Separate Estate”, Yale Journal of Law and Feminism 2/2014, 165–216.

Allison Anna Tait, „The Return of Coverture”, Michigan Law Review First Impressions 2015, 99–110.

H. H. Hahlo, „The History of the Roman-Dutch law of Marriage”, Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg (Journal for Contemporary Roman-Dutch Law) 2/1943. 68–93.

George L. Haskins, „The Development of Common Law Dower”, Harvard Law Review 1/1948, 42–55.

https://doi.org/10.2307/1336398

Richard Helmholz, „Canonical Remedies in Medieval Marriage Law: The Contributions of Legal Practice”, University of St. Thomas Law Journal 1/2003, 647–655.

Lee Holcombe, Wives & Property: Reform of the Married Women’s Property Law in Nineteenth-Century England, University of Toronto Press, Toronto 1983.

https://doi.org/10.3138/9781487599577

Mary Beth Combs, „A Measure of Legal Independence: The 1870 Married Women’s Property Act and the Portfolio Allocations of British Wives”, The Journal of Economic History 4/2005, 1028–1057.

https://doi.org/10.1017/S0022050705000392

William Coyle, „Common Law Metaphors of Coverture: Conceptions of Women and Children as Property in Legal and Literary Contexts”, Texas Journal of Women and the Law 1/1992, 315–336.

Anastasia B. Crosswhite, „Women and Land: Aristocratic Ownership of Property in Early Modern England”, New York University Law Review 4/2002, 1119–1156.

Срђан Шаркић, Општа историја државе и права, Издавачка кућа „Драганић”, Београд 1999.

Објављено
03.06.2021
Како цитирати
РИСТИЋ, М. (2021). ПОЈЕДИНИ АСПЕКТИ ГРАЂАНСКОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА УДАТИХ ЖЕНА У СРЕДЊОВЈЕКОВНОЈ ЕНГЛЕСКОЈ. Весник правне историје / Herald of Legal History, 1(2). https://doi.org/10.51204/HLH_20202A
Bрој часописа
Секција
Чланци